Kontakta oss Kontakta oss

Behöver du mer hjälp?

Fyll i kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig.


08 december   2021

Information om fördröjning av ärendehantering

Information om fördröjning av ärendehantering

Vi är i en utmanande period där ärendekön växer snabbt. Vi arbetar hårt för att kunna återgå till en mer normal nivå. Som en följd av den höga arbetsbelastningen kan dessutom våra svarstider påverkas. 

Anledningarna till att ärendekön växer är en komplex fråga.
Marknaden har dragit i gång ordentligt, samtidigt som vi är i en period där det råder globala logistiska störningar och tillgänglighetsbrist av diverse artiklar.

För att bli effektivare och snabbare har vi under hösten implementerat ett nytt service- och managementsystem. Som med alla systembyten går vi igenom en tillfällig implementeringsperiod, där en stor bidragande faktor är att de automatiserade funktioner vi hade i vårt tidigare system nu tillfälligt måste hanteras manuellt. Det har medfört att hanterings- och svarstider har ökat markant.

På kort sikt har vi tillfört resurser och infört kvällsarbete för att jobba ikapp orderkön. På lång sikt kommer systembytet och den utökade personalstyrkan betala av sig genom att ge er snabbare och bättre service. Vi ser att dessa åtgärder på både kort- och lång sikt kommer att leda till en stabil och effektiv lösning.

Vi kommer löpande att kommunicera eventuella förseningar och förändringar i vår hantering. Just nu ser vi faktiskt ljuset i tunneln och är övertygade, när alla processer och system är på plats, kommer vi att möta både våra egna och era förväntningar gällande både tillgänglighet och ärendehanteringstider.

Kom ihåg att ha en nära dialog med din KAM för att hitta en bra och anpassad lösning för att möta era kunders behov så väl som möjligt.