Hur kommer mitt företag med i Prodocs Partnerprogram?

Alla företag som har ett partneravtal kommer automatiskt med i programmet. Ett partneravtal får man genom att ansöka i formuläret som finns under fliken ”Ansök” på portal.prodoc.se

Jag kommer inte in på ProdocPortalen. Vad gör jag?

Inloggningsuppgifterna skickades till dig vid registrering. Hittar du inte mailet klicka på länken här, och ange din e-postadress så kommer nya inloggningsuppgifter. Är det andra problem av teknisk art kontakta portalen@prodoc.se

Vilken nivå kommer mitt företag på i partnerprogrammet?

Det bestäms av ditt företags storlek, geografisk täckning och den ambition ditt företag har i sitt samarbete med Prodoc. Prodoc sätter upp ett möte efter genomförd ansökan där vi tillsammans går igenom ett antal frågor. Därefter hittar vi gemensamt den nivå som passar just er..

Mitt företag är redan partner, men jag och ett par av mina kollegor har ingen inloggning till portalen. Hur gör vi?

Partnerskapet gäller mellan bolagen, men inloggningsuppgifterna är personliga. Du erhåller dina personliga inloggningsuppgifter genom att ansöka i formuläret som finns under fliken ”Ansök” på portal.prodoc.se

Jag hittar inte mina inloggningsuppgifter, vad gör jag?

Klicka på länken här, och ange din e-postadress så kommer nya inloggningsuppgifter.

Hur ofta utvärderas nivå-tillhörigheten i programmet?

Nivåtillhörigheten utvärderas gemensamt årsvis.

Vad är syftet med Partnerprogrammet?

Syftet är att vi tillsammans ska utveckla våra affärer. Vi på Prodoc vet att vi tillsammans med våra affärspartners levererar så mycket mervärde och nytta till våra slutkunder att vi har en bra grund för ett djupare partnerskap. Tillsammans kommer vi att göra mer nytta, tjäna mer pengar och göra bättre lösningar för slutkunden.

Jag har bytt jobb. Vad ska jag göra? Kan jag fortfarande vara med?

Nej, du kan inte vara med på samma vis som förut. Om ditt nya företag redan har ett partneravtal med Prodoc, så ansöker du efter personliga inloggningsuppgifter på nytt genom att ansöka i formuläret som finns under fliken ”Ansök” på portal.prodoc.se

Jag har en bra idé som jag tycker att Partnerprogrammet borde ha med. Hur gör jag?

Jätteroligt! Naturligtvis kontaktar du oss omedelbart. Kontakta i första hand din KAM. När du är inloggad så finner du din KAM angiven i övre högra hörnet. Annars kan du skicka in ditt förslag på portalen@prodoc.se Alla idéer som kommer med premieras naturligtvis ☺

Jag har ett klagomål. Vart vänder jag mig?

Kontakta i första hand din KAM. I andra hand skickar du ett mail till portalen@prodoc.se alternativt ringer du Mikael Lexert, mail mlx@prodoc.se, telefon +46 765 480 697