Behöver du mer hjälp?

Fyll i kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig.


Vi vet att du stöter på många frågor

Vi har satt ihop en guide som hjälper dig till snabbare svar och högre service. Prodoc har en hel organisation som står beredd för att hjälpa dig.

För att ge dig bästa service uppmanar vi dig att kontakta rätt avdelning direkt, enligt kontaktguiden nedan. Detta för att du ska erhålla säkrare och snabbare information gällande din aktuella sakfråga. Under respektive rubrik hittar du information om de olika avdelningarna med tillhörande kontaktuppgifter.

Logistik

Logistikavdelningen ansvarar för orderläggning, inköp, lager samt leveranser.

Vi tar emot och hanterar inkomna ordrar. Vi köper in och lagerför de enheter som du behöver. Vi sköter även uppstart och förkonfigurering. Samt ansvarar för att leveranserna kommer fram inom utsatt tid.

Om det är något som är oklart med din faktura, tex priser eller rabatter, så vänder du dig i första hand till oss.

Du är välkommen att maila dina ordrar till oss. Till oss ringer du när du har frågor angående dina ordrar, lager, logistik och leveranser.

Kontakta Logistik

Kontakta Order
08 – 602 06 00
order@prodoc.se

Logistik / Lager
08 - 602 06 67
0708 68 12 47
logistics@prodoc.se

Leverans
0765 - 48 06 56
0708 - 68 12 47
logistics@prodoc.se

Johan Engholm
(Logistics & Deliveries Manager)
0765 - 48 06 99
logistics@prodoc.se

Servicedesk

Servicedesk ansvarar för att ta emot och hantera felanmälningar och handhavandeproblem som kommer in via mail, web eller telefon.

Vi avhjälper fel tillsammans med användaren över telefon, både gällande hårdvaruproblem och mjukvaruproblem. Servicedesk hjälper även kunder med handhavandeproblem.

Problem som inte kan lösas över telefon slussas vidare till lämplig funktion för att lösa problemet, t.ex. IT eller Fältservice.

3:rd Line i servicedesk är för vår teknikersupport. De supporterar Prodocs egna tekniker, samt fältarbetande servicepartners- och ÅF-tekniker.

Kontakta Servicedesk

Prodoc Service Desk
08 – 602 06 00
(Val 1 för Service Desk - Felanmälan)
servicedesk@prodoc.se

Teknikersupport/ÅF
08 - 602 06 80

Wessly George (Chef Servicedesk)
070-695 95 13
wge@prodoc.se

Ekonomi

Vi hanterar allmänna fakturafrågor, som fakturakopior eller om er betalning har kommit fram.

På ekonomiavdelningen hanterar vi Prodocs alla ekonomiska göromål som bokföring, kund- och leverantörsreskontra, inkommande betalningar, löner och utfärdar fakturor och påminnelser.

Har du allmänna fakturafrågor, vänder du dig till vår reskontraansvarig på ekonomiavdelningen.

Om det är något som är oklart med din faktura, tex priser eller rabatter, så vänder du dig i första hand till din kontakt på orderavdelningen på Logistik.

Kontakta Ekonomi

Reskontraansvarig
0765 - 40 18 05
faktura@prodoc.se

Stefan Ylikangas (Ekonomichef)
076 548 06 87
jss@prodoc.se

Fältservice

Fältservice utför reparationer, felsökning och underhållsservice.

Fältservice uppdrag planeras av en central servicekoordinator. Vid statusförfrågningar gällande pågående ärende, kontakta vår servicekooordinator.

Vid frågor om utbildning för tekniker, serviceavtalsfrågor mm, vänligen kontakta vår servicechef.

Kontakta Fältservice

Oliver Edström (Servicekoordinator)
076-548 06 95
ore@prodoc.se

Försäljning

Key Account Managers KAM på Dealer Buissness ansvarar för den dagliga affärsrelationen med Prodocs partners och återförsäljare.

Kontakta oss i alla frågor rörande affärsupplägg, aktiviteter och strategier samt frågor kring Prodocs produkter.

Kontakta din KAM

Paul Olvhag
0765 - 40 18 27
pog@prodoc.se

Mikael Lexert (Stödresurs)
0765 - 48 06 97
mlx@prodoc.se

Projekt & Konsult

Projekt & Konsultavdelningen ansvarar för att installera och projektleda orderlagda affärer.

Uppdragen kan tillhöra vår Återförsäljarorganisation eller Prodocs egna säljuppdrag. Vi projektleder kunduppdrag och avancerade installationer inom alla våra tjänsteområden så som Video services, Print services, Office services och Document Services.

Kontakta Projekt & Konsult

Prodoc Service Desk
08 – 602 06 00
(Val 1 för Service Desk - Felanmälan)
servicedesk@prodoc.se

Christer Berggren
(Project & Consult Team Manager)
070-7127193
cbn@prodoc.se