Nivåer

Reseller

En bra nivå för återförsäljare som primärt och huvudsakligen
arbetar som en renodlad servicepartner till Prodoc.
Partnerprogrammet erbjuder Partners ett bra, tydligt och praktiskt stöd i det fortlöpande arbetet, genom att erbjuda:
– löpande support och vidareutbildning för er kring Prodocs produktportfölj
– certifieringar av Prodocs produkter.

Business Partner

Perfekt för återförsäljare som aktivt säljer och
marknadsför Prodocs produktportfölj. Partnerprogrammet erbjuder Business Partners
ett nära, öppet och målinriktat samarbete genom
följande aktiviteter:
– inkluderar samma aktiviteter som för Partnernivån
Påbyggt med:
– upprättande av en gemensam aktivitetsplan
– gemensamt skapade målsättningar
– partnerskapet skall ha ett tydligt gemensamt långsiktigt mål
– gemensam tydlighet och transparens i partnerskapet.

Strategic Partner

För återförsäljare av Prodocs produkter där Prodocs produktsortiment är det prioriterade valet att sälja och marknadsföra. Att ingå i Partnerprogrammet som en Strategic Partner innebär att vi erbjuder er ett tätt och nära samarbete på en strategisk nivå där vi tillsammans utvecklar och aktivt arbetar för affärsutveckling och kontinuerlig tillväxt i våra affärer
– inkluderar samma aktiviteter som för Business Partner
Påbyggt med:
– ni är prioriterad inom det geografiska-/marknadsupptagningsområdet
– ska ha en gemensam affärsutveckling
– tydlighet kring att Partnerskapet alltid strävar mot och för tillväxt
– partnerskapet skall ha ett tydligt gemensamt långsiktigt mål
– gemensam tydlighet och transparens i partnerskapet.