Om Partner Programmet

Vad är speciellt med Prodocs Partnerprogram?

1. Ett nära och värde-adderande samarbete
• Tillgänglighet – Du har alltid vår uppmärksamhet.
• Substans – Långt ifrån en ytlig relation.
• Transparens – Vi öppnar böckerna!

2. Tydliga och konkreta mål
• Gemensam tillväxt
• Gemensam maximerad affär

3. Mer än ett kund-leverantörsförhållande!

Konkret – vad erbjuder vi dig?

• Kunskap
• Teknisk support
• Affärs/aktivitetsplanering
• Marknadsstöd
• Möjlighet att bli prioriterad partner geografiskt
• Kompetensutveckling Prodoc Business School

Programmets nivåer

• Reseller
• Business Partner
• Strategic Partner

Läs mer här