Kontakta oss Kontakta oss

Behöver du mer hjälp?

Fyll i kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig.


20 april   2021

Spännande bransch med många nya möjligheter!

Spännande bransch med många nya möjligheter!

Pandemin har medfört många effekter på samhälle och näringsliv. Sveriges pandemistrategi har i mångt och mycket byggt på frivilliga rekommendationer om att hålla distans, vilket har inneburit att många arbetsplatser och kontor, helt eller delvis, har avfolkats med personal som arbetet hemifrån istället.

Som så vanligt är, att i stunder av utmaning hittar man nya sätt att arbeta och hålla hjulen rullande. Möten i allmänhet har flyttat ut till diverse kommunikationstjänster och samarbetsverktyg som exempelvis MS Teams. På samma vis har dokumenthantering i mångt och mycket flyttat upp i molnet och därigenom erbjuds flexibla lösningar för användare av våra produkter och tjänster. Resultaten hittills har varit så positiva att många företag och organisationer fortsättningsvis kommer att erbjuda distansarbete även efter att pandemin dragit förbi. Detta kommer fortsatt ställa krav på oss att utveckla produkter och tjänster anpassade för de ”nya normala” arbetssätten.

 

Vi på Prodoc är stolta över agenturen för Nashuatec, ett varumärke inom Ricohfamiljen.

Nashuatec/Ricoh, ett företag med digitala tjänster som supporterar och samarbetar med kunder/partners över hela världen för att möta marknadens digitala transformationsbehov, både vad det gäller utskrifter och digitala tjänster. Många säger att digitaliseringen har tagit ett 5-års kliv framåt under bara ett år. Vad innebär då detta för vår bransch? Ungefär samma som för många andra! Den fysiska och den digitala världen kommer fortsatt utvecklas tillsammans eftersom vi även fortsättningsvis kommer vara i behov av dokument, dokumentprocesser och utskrifter. Vår leverantör Nashuatec/Ricoh är tydliga med att den fysiska utskriften och det digitala dokumentet har en fortsatt tydlig framtid.

 

Utskrifter och dokumenthantering är kärnan i strategin för digitala tjänster

Sedan moderbolaget Ricoh grundades för 85 år sedan har, som sagts, utskrifter varit kärnan i organisationen. Globalt fortsätter de att investera i utskrifter, dokument och dokumenthantering. Som exempel fortsätter man att investera i marknadsledande intelligenta A3-MFP:er (Nashuatec IM C-serien) samt förbättrar A4-portföljen med nya produkter som Nashuatec IM C530. Genom historian har Ricohfamiljen utvecklat verksamheten för att möta förändrade kundbehov. Särskilt under det senaste decenniet, har de tillsammans med sitt åtagande att leverera utskrifter väsentligt ökat sina digitala tjänster genom organisk tillväxt, investerat i kors- och kompetensutveckling av sina medarbetare och genomfört flera viktiga förvärv.

Med detta ser vi på Prodoc att framtiden för vår bransch är spännande och med många nya möjligheter. Därute på marknaden finns många behov av våra tjänster för en effektiv arbetsdag på det fysiska kontoret, för hybridarbetsplatsen eller för den distansarbetande molnarbetaren.

Lycka till med  försäljningen!

/Paul

Paul Olvhag
Försäljningschef Dealer Business